izgled iz Bulevara Vojvode Mišića

pogled na fasadu glavnog ulaza

pogled na fasadu glavnog ulaza

fasada gl. ulaza - žičani model

unutrašnja fasada, unutrašnji "trg
"

unutrašnji prostor, komunikacije

Arhitektonski fakultet Beograd

Tema je objekat Shopping Mall-a u Beogradu. Lokacija je kod beogradskog Sajma

Koncept je baziran na ideji sagregacije sadržaja po nivoima, raznovrsnim mogućnostima jednostavne komunikacije, atraktivnih spoljašnjih i unutrašnjih prostora, kao i ambijenata koji su i spolja i unutra, izolovani od pruga koje tangiraju lokaciju