Građevinsko-Arhitektonski fakultet Niš

Sportska hala sa 2100 mesta za sedenje, 8 ulaza od kojih 4 za publiku i 4 tribine

Pored sportskih, ispod tribina predviđeni su i trgovinski i ugostiteljski sadržaji

Donji deo je od betonskog skeleta. Pokrivač je nezavisna konstrukcija. Krov se veša o mrežu rešetki, a rešetke su oslonjene na 4 stuba van objekta