Perspektiva 1

Perspektiva 2

Perspektiva 3

Perspektiva 4

Perspektiva 5

Perspektiva 6

Građevinsko-Arhitektonski fakultet Niš

škola je spratnosti P+1 i kapaciteta 600 učenika. Sadrži 8 učionica, 4 prostorije za pripremu, 2 laboratorije za prirodne nauke, 2 pripreme uz laboratorije, zatim kabinet za muzičko i likovno od kojih kabinet za likovno ima sopstvenu terasu i atelje. Tu su i školska radionica, medijateka, višenamenska sala, sala za fizičko, kao i atrijum

Modelovano u Acad-u, render Art*lantis