Perspektiva 1

Perspektiva 2

Perspektiva 3


Perspektiva 4


Perspektiva 5

Perspektiva 6

Fakultet tehničkih nauka - Odsek arhitektura, Novi Sad

Objekat je lociran u Kavadarcima.