urbanističko rešenje

osnova prizemlja

preseci

izgledi

aksonometrija

perspektiva

foaje

Arhitektonski fakultet, Beograd

Lokacija u okviru koje je projektovan Kulturni centar pripada novobeogradskom bloku 70a, koji se oslanja na potez Bulevara Jurija Gagarina, ulicu Omladinskih brigada i produžetak Bulevara umetnosti.

Kolski pristupi su iz ulice O. brigada i Bulevara umetnosti. Sam objekat je orjentisan ka raskrsnici Bulevara Jurija Gagarina i O. brigada.

Prostor oko objekta je obogaćen uvođenjem zelenila, ukrasnog šiblja ali su naročito naglašene vodene površine neposredno oko objekta. Veza centra sa restoranom na suprotnom kraju bloka ostvaruje se putem parkovske površine.

Ukupna projektovana površina objekta je 2500 m2.