Univerzitet u Prištini, FTN Kosovska Mitrovica

diplomski rad: Projektovanje duhovnih objekata - Obnova manastira sv. Vrača Kozme i Damjana u Zočištu

Manastir su opljačkali i uništili šiptarski teroristi 13-14. septembra 1999. g. Crkva je naknadno sistematski uništena miniranjem. Danas je manastir u ruševinama

Manastir Sv. Vrača Kozme i Damjana nalazi se u selu Zočište, 5 km istočno od Orahovca, u blizini Prizrena. Ktitor manastira nije poznat niti se zna tačno vreme gradnje, ali se prvi put spominje u povelji Sv.Kralja Stefana Dečanskog 1327.g.

Prostorni plan karakteriše kružna shema - sa centralnim rešenjem. Pod cenralnim rešenjem podrazumeva se da se crkvena građevina nalazi u središtu manastirskog prostora. Ovakav položaj crkve simbolizuje "oko koje sagledava iz svih pravaca"