Osnova prizemlja

Osnova sprata


Građevinsko-Arhitektonski fakultet, Niš

Projekat ima sve sadržaje koji se propisuju za savremene osnovne škole. Tu je veliki hol sa višenamenskim prostorom, svi potrebni kabineti i laboratorije, medijateka, prostor za dnevni boravak učenika i ostalo.

Forma osnove projekta je krajnje neobična ali ipak izvodljiva u skeletnom sistemu. Ona odudara od klasičnih i tipiziranih školskih zgrada koje samo služe funkciji a zanemaruju estetske vrednosti. Autor veruje da će kao takva biti interesantna pre svega učenicima.