Situacija sa prizemljem

Prizemlje sa parterom

I sprat hotelskih soba

Međuspratni prostor

Fasada 1

Fasada 2

Perspektiva 1

Perspektiva 2

LCD displej

Građevinsko-Arhitektonski fakultet, Niš

Lokacija - Leva obala Nišave, kej živote Đošića, između ulica Ruđera Boškovića i Skopljanske.

Tip: gradski hotel sa 5 zvezdica, kapacitet 120 ležajeva (3 velika porodična apartmana, 2 velika poslovna apartmana).

Konstrukcija: armirani beton-čelik. Svaki od 3 trospratna bloka hotelskih soba oslonjen je na par AB stubova i par velikih čeličnih stubova preko nosećih AB platna. Blokovi su povezani spiralnom rampom za ukrućenje i komunikaciju. O blokove su vešane platforme za pristup instalacijama.

Na fasadi prema keju postavljen je LCD displej.