Unutrašnjost bloka

Unutrašnjost bloka

Unutrašnjost bloka

Ptičija perspektiva

Perspektiva - glavni ulaz


Dva izgleda

Arhitektonski fakultet, Beograd

Lokacija je kod Beogradskog sajma.

Ideja je grupisanje trgovinskih i uslužno-zabavnih sadržaja u dve zasebne celine koje su međusobno povezane, a u prizemnoj etaži čine jedinstven prostor.

Pešačke komunikacije u kombinaciji sa centralnim punktovima - unutrašnjim i spoljašnjim trgovima doprinose atraktivnosti prostora i njihovoj vezi sa prirodom.

Spoljašnjost objekta je zamišljena tako da predstavlja akcenat na tom delu obale ali i da postane deo kompleksa Beogradskog sajma.