Perspektiva - dan

Perspektiva - dan

Perspektiva - dan


Perspektiva - noć


Perspektiva - noć

Opis projekta

Univerzitet u Nišu, Građevinsko-Arhitektonski fakultet

Predmet: Projektovanje društvenih zgrada
Predviđena lokacija: Paraćin
Datum projektovanja: oktobar 2004.

Kako isprojektovati pamtivu zgradu u vremenu sa previse "ikona"? Napraviti javnu zgradu, ili zgradu javnom - u vremenu tržišne ekonomije? Arhitektura nasih "domova" kulture (kulturni centri, centri javnog okupljanja...) je uglavnom nema i mrtva. Ovaj projekat redefinise naziv "dom kulture" i odnos između doma i javnog.

Kombinujuci ikonografiju konstruktivizma i soc.realizma sa novim vremenom informacija i marketinga, živi i danju i noću, sluzi za oglašavanje i sam se oglašava. Puštajući svoje korene duboko u grad, sa svih strana poziva na okupljanje i na jedno novo čitanje kulture.

Današnja kuća kulture mora da bude napadna i nametljiva, da se ističe svojom formom kako bi bila lako prepoznatljiva, kako bi "kultura"
mogla što pre da vrati svoju prvobitnu društvenu ulogu.