Perspektiva

Perspektiva

Perspektiva


Perspektiva


Perspektiva - noćna

Enterijer

Univerzitet u Beogradu, Arhitektonski fakultet

Zadatak na Sinteznom projektu 3 2004.,

Tema: Auto centar sa auto servisom

Sadrži:

  •  Showroom
  •  Upravni objekat
  •  Muzej automobila
  •  Javni restoran
  •  Auto servis i teh. pregled
  •  Auto pranje…

Lokacija: Novi Beograd , blok 41a