Autobuska stanica

Autobuska stanica

Autobuska stanica

Autobuska stanica

Osnove i preseci autobuske stanice

Izgled sobe

 Izgled sobe

Izgled sobe

Izgled sobe

Projekat gradske autobuske stanice u Leskovcu radjen na predmetu Projektovanje drustvenih zgrada na Gradjevinsko-Arhitektonskom fakultetu u Nisu.