Bovansko jezero, površine 380.80 ha, nalazi se na 237.00 m nadmorske visine.

Sam objekat možemo podeliti na tri celine
- bazeni sa pratećim sadržajem
- smeštaj manjeg kapaciteta
- restoran na vodi

Sve tri celine imaju zasebne glavne i ekonomske ulaze.

Na najvišoj etaži objekta smešteni su bazeni sa pratećim sadržajem (garderobe,svlačionice,tuševi..), sauna, prostorije za masažu, za opuštanje, manji kafić direktno vezan za halu sa bazenima i pomoćne prostorije. Sve ove prostorije su prolazom, koji se nalazi iznad puta, a gde je smešten kafić, vezane za objekat sa druge strane puta (hotel). Na poslednjoj etaži hotela (u istom nivou kao već opisani deo objekta sa bazenima) smešten je ulaz u hotel, centralno postavljen hol, recepcije, kancelarije i ostave. Sa jedne strane hola nalazi se već pomenuti kafić iznad saobraćajnice, a sa druge su smeštene vertikalne komunikacije. Sledeće tri etaže ispod već pomenute su predviđene za smeštaj turista (sobe i apartmani). Na najnižoj etaži nalazi se kafe restoran sa kuhinjom i pratećim sadržajem, plato na vodi (direktno povezan sa restoranom) i dodatne prostorije.