Osnova prizemlja


Osnova mezanina i spratova


Preseci


Fasade

Hotel jeII kategorije (****), rađen na predmetu Projektovanje Drustvenih Zgrada na GAF-Niš.

Mentor: Aleksandar Milojković, profesor Mirjana Anđelković

Lokacija je u Nišu , u centralnoj gradskoj zoni, blok I-3, omeđena ulicama Mačvanskom sa istočne strane, Melentijevom sa južne, ulicom Lole Ribara sa zapadne strane. Na severnoj starni lokacije je Nišava, odnosno Kej 29. decembra.