GRAĐEVINSKO-ARHITEKTONSKI FAKULTET U NIŠU
DIPLOMSKI RAD
tema: IDEJNI PROJEKAT GRADSKOG HOTELA U NIŠU
autor: Milan Milošev

Predviđena lokacija za izgradnju hotela se nalazi u centralnoj gradskoj zoni, a ograničena je ulicama: Ruđera Boškovića na istoku, Skopljanskom na zapadu, Kejom 29. decembra na severu i ulicom Stanka Paunovića na jugu. Položaj lokacije u velikoj meri je uticao na samo urbanističko rešenje. Objekat je postavljen na parceli krajnje logično. Svi prilazi hotelu (motorni i pešački) su rešeni na odgovarajući način i naglašeni shodno svojoj važnosti. Posebna pažnja je posvećena rešavanju problema parkiranja formiranjem podzemne garaže. Iznad pomenute garaže se nalazi veliki plato uređen tako da doprinosi nivou reprezentativnosti hotela.

Najvažniji elemenat u čitavom ovom urbanističkom konceptu jeste velika vodena površina formirana sa severozapadne strane hotela i predstavlja svojevrsno povezivanje hotela sa okolnim prostorom, a ponajviše sa rekom Nišavom.

Svi sadržaji hotela - javnog, administrativnog i ekonomskog karaktera su jasno pozicionirani i povezani na način koji je karakterističan za ovakvu vrstu javnih zgrada. Hotel je oblikovan funkcionalno i estetski u skladu sa strogim zahtevima modernog turizma i ugostiteljstva. Imajući u vidu da se radi o hotelu gradskog tipa, hotel ima: 74 jednokrevetnih, 14 dvokrevetnih soba i 10 apartmana. Spratnost hotela je Po+P+M+6, a bruto površina  8620 m².