autor….Bojana Barać
e-mail: Ova adresa e-pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript u vašem brauzeru da biste je videli.
oktobar 2008

Objekat je predviđen na veoma atraktivnoj lokaciji u širem centru grada, u blizini jezera "Bubanj". Pored prostora za izgradnju dvorane nalaze se sportska hala "Jezero" i novosagrađeni tržni centar Merkator. Blok je oivičen ulicama Grada Sirena, Save Kovačevića, servisnom ulicom i Lepeničkim bulevarom.

Oblik, položaj na lokaciji i dimenzionisanje prostora unutar objekta izvršeno je na osnovu estetskih a pre svega funkcionalnih zahteva za ovakvu vrstu objekat.
Očekivan priliv posetilaca dvorane iz pravaca jugozapada, kao i denivelisani teren (u prosek za 2m) u mnogome je usmerilo čitav koncept rešenja objekta i pozicioniranje ulaza.

Rešenjem dominiraju ose na razmaku 5.3 m koje dele objekat u podužnom smislu i definišu konstruktivni sklop.

Funkcija

Prostorije u niskom prizemlju su organizovane oko borilišta i grupisane prema različitim potrebama korisnika:

- tzv. komercijalni deo: sauna sa pratećim prostorijama, trim-teretana, svlačionica za rekreativce sa garderobom kao i neophodno iznajmljivanje klizaljki i njihovo oštrenje

- prostorije namenjene potrebama sportista: sala za sastanke sa igračima, kancelarije uprave kluba, lekar, trener ( sudije ), blok od četiri svlačionice kao i teretana

- tehničke prostorije namenjene za održavane ledene ploče, radionica i garderoba za radnike zapošljene na održavanju i ostava za inventar. Predviđen je i prostor za mašinu za glačanje leda

Središni deo zauzima klizalište dimenzija 30x60 m oko kojeg su prema propisima (za hokej na ledu) postavljene klupe za igrače i sudije.

Ulaskom u nisko prizemlje posetilac može da vidi kompletno borilište, tj nema vizuelnih barijera, a osvetljenje sa krova i otvor u tavanici ga intrigira da se popne na sldeći nivo, nivo visokog prizemlja, gde ga čekaju novi sadržaji:

- tzv. komercijalni deo tj prodavnica sportske opreme, kafe bar čiji posetioci imaju pogled prema čitavoj dvorani

- kancelarije za upravu dvorane

- hol i glavne tribine (1100 mesta), a naspram njih su pomoćne tribine sa novinarskom ložom

- kuhinjski blok za potrebe restorana na spratu (komunikacija sa restoranom se odvija preko servisnog lifta)
 
Na spratu nalaze se restoran i sala za projekcije konzolno prepušteni u odnosu na visoko prizemlje i blago okrenuti ka jezeru Bubanj. U holu je organizovano sedenje.

Dugi deo sprata hale predviđen je za kancelariju upravnika dvorane i taj deo je u odnosu na visoko prizemlje smaknut za jedan raster.

Oblikovanje

Način oblikovanja je proistekao iz atraktivnosti lokacije i težnje ka iskorišćenju vizura (ka objektu i iz objekta). Dominantna podela po rasteru ( 5.3m ) prenesena je i na model objekta dajući mu metaforičan izgled. Želja za jednostavnim oblikom i izbegavanje suvišnih otvora demonstrirano je na severozapadnoj fasadi.
Smicanje nivoa na jugozapadnoj strani za po jedan raster dalo je utisak da objekat izranja iz tla pa se u blagom luku okreće i velikim očima gleda ka jezeru.

Poseban akcenat je stavljen na pogled sa istočne strane ( njegove najbolje vizure-pravac ulaska u grad ) u kojem izgleda kao da se objekat u napetom pokretu šepuri pred očima posmatrača. Ulaz na tribine je naglašen prostranim stepeništem i crvenom nadstrešnicom koja svojom toplinom uvlači posetioce pod  veliko telo.

Osvetljenje borilišta, u središnjem delu krova ( kičma objekta), neminovno srasta sa zemljom i povlači razdvojene mase.

Čitava hala je obložena limom  koji podražava hladnoću leda, dok je staklo zelene boje umiruje.

Objekat bi trebalo da svojim izgledom i različitim asocijacijama privuče pažnju i diprinese popularizovanju sportova na ledu.

Konstrukcija

Kičmu objekta predstavljaju dve dvostruko zakrivljene rešetke koje prate konture tj. dva međusobno suprostavljena luka. Rešetke su međusobno spregnute čime se sprečava bočno savijanje ovih vitkih nosača. Oslonjene su po sistemu proste grede na rasponu od 63,2m. Štapovi rešetke su izrađeni od lepljenog lameliranog drveta. Na rešetku se u čvorovima gornjeg pojas ( kao rebra) oslanjaju kolenaste grede, od lepljenog lameliranog drveta različite geometrije, prateći konture objekta. Različiti rasponi od 18-29m uslovili su i različite visine nosača. Bočno izvijanje kolenastih greda sprečavaju serklažne grede u podužnom pravcu postavljene na odgovarajućem razmaku. Konstrukcija je dodatno stabilisana spregovima na potrebnim mestima.

Tribinski i podtribinski prostro su rešeni kao AB skelet, prateći glavne ose.

Prostori oko borilišta su konstruktivno rešeni kao AB skelet, tj. sistem AB stubova i greda, takđe prateći ose. Na ove skelete se oslanjaju  glavne rešetke.

Konzolni prepusti kod restorana i sale za projekcije rešeni su rešetkama, u visini prostorija, oslonjenim na AB skelet i spregnutim sa glavnim rešetkama. Na njih su oslonjene grede od lepljenog lameliranog drveta  koje nose podnu i krovnu konstrukciju.