Osnovna škola " Duško Radović " nalazi se na severnom ulazu u Sremčicu. Na istočnoj strani kompleksa pružaju se veoma lepe vizure ka delovim naselja Žarkovo, Železnik i Rušanj, međutim, ovaj deo izložen je dejstvu vetra. Rešenje školskog dvorišta treba da ima za cilj poboljšanje programa edukacije u školskom dvorištu, kroz zadovoljenje dečjih potreba za učenjem, rekreacijom i socijalizacijom. Takođe, neophodno je zadovoljiti potrebe nastavnika da edukativni i pedagoški rad bude izveden efikasno i uspešno. Potrebno je nastavnom osoblju pružiti širi spektar mogućnosti primene nastavnog plana i programa, urediti prostor koji će lako moći da nadgledaju, stvoriti ambijent koji će biti funkcionalan za sprovođenje nastave i koji će nastavnici moći dalje nadograđivati i razvijati prema edukativnim potrebama.

Za zadovoljavanje ovih potreba, neophodno je adekvatno zonirati školski kompleks i uz to obezbediti: mesta za učenje - formalno, neformalno i praktično, kao i za eksperimente, mesta za miran boravak i odmor, mesta za druženje i socijalizaciju, mesta za sport i rekreaciju, mesta za igru - aktivnu i pasivnu.