Opis projekta:

S obzirom na namenu prostora i primarnu funkciju koju prostor treba da zadovolji, projektovanje i rekonstrukcija školskog dvorišta je jedan human i kreativan posao. OŠ ''Duško Radović'' u Sremčici, prema postojećem stanju nije ispunjavao ni jedan funcionalni zahtev, a uz to je bio potpuno neprilagođen potrebama dece koja se tu školuju. Vodeći se ovim činjenicama, pristupila sam stvaranju idejnog rešenja, koje bi u svakom pogledu ispunilo zahteve i potrebe korisnika prostora. Nakon podele površine na funkcionalne zone, svaka zona ponaosob je bila analizirana i detaljno isplanirana, ali do finalnog rešenja sve su zone skopljene u jednu. Pravilnim odnosom otvorenih i zatvorenih površina, ločignim i racionalnim rasporedom komunikacija u prostoru, prožimanjem površine pod tvrdim zastorima pojasevima i ''krpicama'' zelenila, dolazi se do finalnog rešenja. Cilj izrade idejnog rešenja je, osim ukazivanja na potpuno drugačiji prostorni raspored elemenata prostora, i omogućavanje adekvatnih edukativnih i rekreativnih mogućnosti, kao i proširenje spektra edukativnih mogućnosti. Na 3D prikazima se nalaze ulaz u dvorište, spomenik Dušku Radoviću, deo kompleksa namenjen fizičkom vaspitanju, kao i učionica na otvorenom u sklopu koje se nalazi školski bio - vrt. ''

Bojana Savčić, student pejzažne arhitekture na Novosadskom Univerzitetu.