Izložbeno prodajna galerija u centru Novog Sada

Zadatak na ovom projektu je bio da se osmisli izložbeno prodajna galerija koja bi povremeno mogla da ugosti i putujuće ili privremene postavke. Lokacija predviđena za objekat galerije je ulica Laze Telečkog koja se nalazi u centru Novog Sada i predstavlja jednu od najprometnijih ulica grada. Parcela je ugrađena, izduženog oblika i ima ulaz sa dve ulice uskog poprečnog profila, što se nastojalo iskoristiti kao prednost pri dizajnu objekta. Dostupnost, vizure i društveni smisao bili su osnovni elementi strategije u oblikovanju objekta. Prostor je projektovan kao fleskibilan, po principu otvorenog plana, kako bi se mogao prilagoditi potrebama korišćenja. Objekat ima tri etaže, gde je izložbeni prostor u prizemlju prevashodno namenjen za putujuće i povremene postavke, dok je prostor na ostalim etažama predviđen kao komercijalna galerija.

Prilikom projektovanja objekta akcenat je bio na upotrebi primarnih morfoloških elemenata arhitekture, sa osvrtom na njihovu dijalektičnost. Osam elemenata jedne dijalektike arhitekture o kojima piše Ranko Radović na ovom projektu su istrazivani: sadržina - forma, lokalno - internacionalno, promenljivost - stalnost, naučno - umetničko, tradicionalno - avangardno, spolja - unutra, nivo grada - nivo kuće, noseće - nošeno.

Kompoziciono objekat se sastoji iz tri vertikalna jezgra oko kojih su fomirane horizontalne ploče. Funkcionalno objekat se sastoji iz izložbenog dela, administrativnog dela i dela sa tehničkim prostorijama. Konstruktivni sistem objekta je čelični skelet. U enterijeru od materijal se izdvajaju beton, gips i staklo, dok u eksterijeru dominira fasada od višeslojnog stakla.

Milan Stevanović, mast.inž.arh.