Građevinsko-arhitektonski fakultet u Nišu

Diplomski rad

Idejni projekat salaša u ataru naselja Hajdukovo

Obnova salaša u turističke svrhe poslednjih godina postaje trend, ne samo u subotičkom kraju, nego i u čitavoj Vojvodini. Kako je tradicionalna seoska arhitektura zapostavljena, opšte stanje graditeljskog nasleđa loše, posebno arhitekture salaša u ataru Subotice, prema mišljenju teoretičara arhitekture, najbolji način zaštite je rekonstrukcija i prenamena objekata u funkciji kulture, ugostiteljstva i turizma.

Salaš je projektovan tako da svojim izgledom i funkcijom dočara život i duh starih vremena. Nastao je prostor koji odgovara današnjim potrebama, sa elementima tradicionalne arhitekture i očuvanjem vekovne suštine.

Lokacija na kojoj je predviđeno projektovanje salaša nalazi se u ataru naselja Hajdukovo, K.O. Palić. Parcela je na starom produžetku međunarodnog puta E-75, na oko 2000 m od strogog centra Palića i oko 1500 m od silazne petlje za Palić sa auto-puta Beograd-Budimpešta.

Salaš je projektovan kao skup pojedinačnih objekata različite namene povezanih u jedinstvenu funkcionalnu celinu, koja po objektima sadrži:

- glavnu kuću za potrebe stanovanja jedne porodice;

- četiri pansiona za potrebe seoskog turizma;

- objekat za čuvanje konja sa pratećim sadržajem;

- objekati za smeštaj poljoprivredne mehanizacije;

- restoran za kapacitet od 150 ljudi;

- recepciju;

- objekat za iznajmljivanje čamaca i pribora za pecanje.

- izložbeni prostor, nadstrešnicu, starog nameštaja, alata, fijakera.

Jelena Cvejić