Stambena vila nalazi se na Zlatiboru. Objekat je povrsine oko 80m². Konstrukcija se sastoji iz dela koji je drven sa poluoblicama kao zavrsnim elementom na fasadi, i dela u kojiem preovladava siporeks 12 kao konsruktivni element.