Urbanisticko resenje


Saobracaj


Preseci


Osnova podruma


Osnova prizemlja


Osnova sprata


Fasade

Fakultet: Gradjevinsko-arhitektonski - Nis

Odsek: arhitektura

Diplomirala: 04. 07. 2007. god.

Tema rada: Urbanisticko resenje gradskog parka Brdjanka u Aleksincu

Prateci projektantski predmet - tema: Idejno resenje objekta "Centar lovackog drustva", predvidjenog na lokaciji gradskog parka Brdjanka u Aleksincu