Pri projektovanju i planiranju stambenog kompleksa, glavne odrednice su bile: izbor lokacije, energetska efikasnost, upotreba zdravih materijala, reciklaža atmosferske vode, visok stepen toplotne izolacije objekata, organski dizajn, olakšan pristup hendikepiranim osobama i intenzivna upotreba zelenila. Osnovna ideja projekta je stvaranje životnog prostora po meri čoveka i identiteta lokacije.

Pešačke staze stvaraju dinamičan doživljaj prostora. Kretanjem nailazimo na veliki broj mikrolokacija (prostori za igru, čitanje, odmor, posmatranje...). Sve horizontalne i vertikalne komunikacije se presecaju u jednoj centralnokj tački.

Suština ovakvog pristupa je da ne moramo odmah ući direktno u svoju stambenu jedinicu, već možemo koristiti isto tako kvalitetno ili čak kvalitetnije, javni i polujavni prostor u okviru celine. Mikrolokacije upravo pokušavaju da ostvare praktičan dijalog sa korisnicima željnih druženja, samovanja, igre, odmora ili jednostavnog promatranja. Malih dimenzija, od toplih i prirodnih materijala, zaštićena od nepoželjnih uticaja ovi „unutrašnji prostori“ pružaju kvalitetan oblik proširenog stanovanja. Oni su ujedno i konačni proizvod pešačkih komunikacija, mesta na koje vas te staze dovode.

Video prezentacija rada

Kompletan text (PDF, 1.51 MB)