Projekat NS2051 je nastao u saradnji sa Muzejom savremene umetnosti Vojvodine u Novom Sadu, kao deo izložbe „Ideologije i ideali – prilozi istraživanju arhitekture 20. veka u Vojvodini“, koja je održana od 15. septembra do 15. oktobra 2010. godine. Projekat je razvijan u periodu od februara do septembra tekuće godine, u okviru dela izložbe pod nazivom „Habitat“, u kome su predstavljena utopijska viđenja Novog Sada u 21. veku.

Cilj projekta je da ukaže na mogućnosti razvoja Novog Sada u prvoj polovini 21. veka, kada se očekuje veliki porast broja stanovnika i širenje tkiva grada. U projektu su istraživani urbanistički, arhitektonski, sociološki, ekološki, politički i ekonomski faktori koji utiču na razvoj grada, kako transformacije gradskog jezgra, tako i njegovog širenja i razvoja periferije i okolnih naselja. Decentralizacijom kao urbanističkim konceptom postignuto je očuvanje identiteta prostora, povećanje produktivnosti, smanjenje zakrčenosti centralnog područja, poboljšanje opšteg kvaliteta življenja i očuvanje životne sredine. Urbana zrna, kao rezultat decentralizacije predstavljaju delimično samostalna naselja sa posebnim identitetom i dominantnim funkcijama, a zajedno čine funkcionalnu mrežu sa velikim stepenom međusobne interakcije. Jedan od najvažnijih aspekata je komunikacijski, povezanost kroz različite vidove saobraćaja, kako bi umrežena zrna funkcionisala kao kulturna i ekonomska celina.

NS2051 je socio-arhitektonska utopija delimično oslonjena na koncept „vrtnog grada“ Ebenezera Hauarda. Osnovni cilj je podizanje vrednosnog sistema društva i pojedinca, kao i smanjenje otuđenosti, povezivanjem ljudi međusobno, ali i sa okolinom. Ključni pojmovi: ZRNO, POVEZANOST, IDENTITET, ODRŽIVA ZAJEDNICA, MOJA INFRASTRUKTURA. 

Slika 1. Minimalne intervencije na kulturno-istorijskom jezgru. Umesto motornog saobraćaja uveden je javni saobraćaj sa vozilima na električni pogon. 

Slika 2. Nomadsko stanovanje – nova tipologoja prilagođena potrebama društvs budućnosti, koje teži mobilnosti, čestom menjanju mesta rada i življenja (urbani nomadi). 

Slika 3. Stvaranje malih održivih komuna. Unutarblokovski prostor je prilagođen uzgajanju biljnih kultura i proizvodnji organske hrane. 

Studentsku grupu A7 čine: Spasoje Radomilović, Marko Lazić, Bojan Polovina, Predrag Vujanović, Milan Atanasković, Dejan Mitov i Krsto Radovanović.